Srednja šola Ravne

Na gradu 4a
2390 Ravne na Koroškem
Slovenija
02/8750 600

Gimnazija Ravne

Na Gradu 4
2390 Ravne na Koroškem
Slovenija
02/8705 130

Višja strokovna šola Ravne

Koroška cesta 10
2390 Ravne na Koroškem
Slovenija
02/8750 618

MIC Ravne

Koroška cesta 10
2390 Ravne na Koroškem
Slovenija
02/8750 609

Izobraževanje odraslih

Na gradu 4a
2390 Ravne na Koroškem
Slovenija
02/8750 608

Srednja šola Ravne, Izobraževanje odraslih

Gimnazija Ravne

Višja šola Ravne, MIC Ravne

Dostopnost