Srednja šola Ravne na Koroškem

Na gradu 4a
2390 Ravne na Koroškem
Slovenija
02/8750 600

Gimnazija Ravne na Koroškem

Na Gradu 4
2390 Ravne na Koroškem
Slovenija
02/8705 130

Višja strokovna šola Ravne na Koroškem

Koroška cesta 10
2390 Ravne na Koroškem
Slovenija
02/8750 618

MIC Ravne na Koroškem

Koroška cesta 10
2390 Ravne na Koroškem
Slovenija
02/8750 609

Izobraževanje odraslih

Na gradu 4a
2390 Ravne na Koroškem
Slovenija
02/8750 608

Objavljamo razpisa za ravnatelja/direktorja Šolskega centra in za ravnatelja Višje šole.

Razpis ravnatelj OE Višja strokovna šola ŠC Ravne

Razpis ravnatelj OE Gimnazija direktor ŠC Ravne

Srednja šola Ravne, Izobraževanje odraslih

Gimnazija Ravne

Višja šola Ravne, MIC Ravne

Dostopnost