Srednja šola Ravne na Koroškem

Na gradu 4a
2390 Ravne na Koroškem
Slovenija
02/8750 600

Gimnazija Ravne na Koroškem

Na Gradu 4
2390 Ravne na Koroškem
Slovenija
02/8705 130

Višja strokovna šola Ravne na Koroškem

Koroška cesta 10
2390 Ravne na Koroškem
Slovenija
02/8750 618

MIC Ravne na Koroškem

Koroška cesta 10
2390 Ravne na Koroškem
Slovenija
02/8750 609

Izobraževanje odraslih

Na gradu 4a
2390 Ravne na Koroškem
Slovenija
02/8750 608

Šolski center Ravne na Koroškem, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR)) in na podlagi 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO:

TREH STROJEV: CNC STRIJA HITACHI SEIKI, UNIVERZALNEGA REZKALNEGA STROJA in PEHALNEGA STROJA

in
OSEBNEGA VOZILA PEUGEOT BOXER/ KOMBI 33 2.0/ HDI L2H2.

 Ponudnik lahko posreduje ponudbo po elektronski pošti na naslov: info@ssravne.si ali priporočeno po pošti na naslov: ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM, OE Srednja šola, Na gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem, z nazivom zadeve »Ponudba v zadevi prodaja kombija1 ne odpiraj«.

Ponudbo oddate na priloženem obrazcu do 11. 3. 2024.

Prodaja kombija

Prodaja kombija2

Prodaja kombija3

Prodaja strojev

Prodaja strojev2

Prodaja strojev3

Srednja šola Ravne, Izobraževanje odraslih

Gimnazija Ravne

Višja šola Ravne, MIC Ravne

Dostopnost